Tag Archives: VocalEffect

Tc Helicon VoiceTone Series

เอฟเฟคร้องสำหรับนักร้องที่ต้องการความแปลกไหม่ Tc Helicon ได้ออกเอฟเฟคร้องออกมาคือ VoiceTone Serie ใน Serie นี้ออกมา 6 ตัว คือ Tc Helicon VoiceTone H1 Intelligent harmony เอฟเฟคที่ทำให้มีเสียงผสานไม่ว่าจะเป็นคู่สูงหรือคู่ต่ำและสามารถเลือกสเกลได้ตามเพลงหรือสามารถจับสเกลจากกีต้าร์ก็ได้ Tc Helicon VoiceTone T1 Adaptive Tone and Dynamics  เอฟเฟคที่ช่วยให้ยกย่านเสียงให้ดูคมชัดขึ้นและได้ไดนามิกที่ดีขึ้น Tc Helicon VoiceTone C1 Hardtune & Correction เอฟเฟคที่กดเสียงร้องให้อยู่ในสเกลที่เราตั้งให้ได้เสียงที่ผิดธรรมชาติเหมาะสำหรับนักร้องที่ต้องการนำเสนอสิ่งไหม่ๆให้ผู้ชมได้ฟัง Tc Helicon VoiceTone D1 Doubling Detune เอฟเฟคที่เหมือนมีคุณอีกคนมาร้องด้วย หรือจะปรับโทนเสียงเป็นเสียงคนเสียงทุ้มเสียงเแหลมหรือจะร้องเป็นกลุ่มก็ยังได้ Tc Helicon VoiceTone R1 Vocal Tone Reverb เอฟเฟคเสียงก้องของนักร้องที่เลือกการสะท้อนได้หลากหลายเช่น Room ที่ให้เสียงที่เหมือนอยู่ในห้องจะไปถึง Hall ที่ให้เสียงเหมือนอยู่ในห้องประชุมใหญ่ Tc Helicon […]