On Stage Stand® Rs Series Amp Stand

 ขาตั้งแอมพ์ราคาเบาๆ ที่ใครก็เป็นเจ้าของได้

อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณได้ยินเสียงเต็มๆของกีต้าร์ของคุณ ผ่านตู้แอมป์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากที่คุณได้ใช้มัน คุณจะไม่กังวลอีกต่อไป ที่จะไม่ได้ยินเสียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของกีตาร์และแอมป์ตัวโปรดของคุณ

มี4 รุ่น 

  • RS4000 ราคา 1,200 บาท ลด 10% เหลือ 1,080 บาท
  • RS6000 ราคา 1,500 บาท ลด 10% เหลือ 1,350 บาท
  • RS7000 ราคา 1,800 บาท ลด 10% เหลือ 1,620 บาท
  • RS7500 ราคา 1,400 บาท ลด 10% เหลือ 1,400 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *