CruzTool GrooveTech Guitar Player Tech Kit GTGTR1

มันจะดีขนาดไหนถ้าเครื่องมือ Set Up กีต้าร์ของคุณมามารวมกันในชุดๆเดียว

ชุดเครื่องมือที่จะทำให้คุณไม่ต้องหอบชุดไขควงใหญ่ๆให้หนักกระเป๋า CruzTool ได้รวมทุกอย่างไว้ในอุปกรณ์ชิ้นนี้หมดแล้ว

ราคา

2,200 ลด 10% เหลือ 1,980 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *